На вниманието на всички регистрирани оператори на БЛС изслушвания за проект „U-space Раковски"

На вниманието на всички регистрирани оператори на БЛС (безпилотни летателни системи) в платформа за регистрация на оператори на БЛС – drone.caa.bg

Във връзка с предстоящо обсъждане на проект „U-space Раковски“ са поканени заинтересованите лица -регистрирани оператори на БЛС (безпилотни летателни системи) в платформа за регистрация на оператори на БЛС – drone.caa.bg на изслушване.

При заявен интерес ще бъдат организирани изслушвания. Моля да заявите своя интерес за провеждане на изслушване на ел. поща [email protected] със заглавие на имейла - провеждане на изслушване „U-space Раковски“ _ВАШЕТО ИМЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ В РЕГИСТЪРА. Изслушването ще се ръководи от координатора за U-space.

Първото изслушване ще се проведе на 06.02.2023 между 10 и 12 ч. Като бъде предоставен онлайн линк за връзка на заинтересованите лица подали своята заявка на [email protected] в срок до 05.02.2023 г.

Поради технически причини изслушването на 06.02.2023 г. ще бъде проведено с първите 20 заинтересовани лица подали своята заявка, на които ще бъде предоставен линк за включване и участие към изслушването. Линкът за онлайн включването ще бъде изпратен на 06.02.2023 г. в 09:30 ч.

Допълнителни дати за изслушване ще бъдат определени и обявени на сайта на ГД ГВА, в зависимост от подалите заявление заинтересовани лица.