Вие сте тук

ЕС наложи забрана на въздушни превозвачи от Беларус да оперират във въздушното пространство и на летищата на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/907 НА СЪВЕТА от 4 юни 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус - ЕС наложи забрана на въздушни превозвачи от Беларус да оперират във въздушното пространство и на летищата на Съюза
Приложения: 
Вид на нормативен документ: