Вие сте тук

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС с двигатели Rotax 912 и Rotax 914

22.07.2016

ЕААБ е публикувала Директива за летателна годност EASA AD No.: 2016-0144, във връзка с това, че по време на работа на двигатели Rotax 912 и Rotax 914 е възможно отделяне на малки парчета от обшивката на горивния поплавък, което може да доведе до нарушаване на разпръскването на гориво в карбуратора или до запушване на горивна магистрала към цилиндър на двигателя. Това може да стане причина за спиране на двигателя на земя или в полет с възможни последващи повреди по тялото на ВС и/или лица.  Моля, запознайте се с цитираната по-горе Директива за летателна годност EASA AD No.: 2016-0144, както и приложенията към нея и извършете оценка на приложимостта им по отношение на изброените типове ВС, двигатели и горивни поплавъци с цитирания номенклатурен номер на експлоатираните от Вас ВС и наличните компонентите на склад.  В случай на наличие на засегнати такива, да бъдат изпълнени необходимите действия в съответствие с Note 2 от Директива за летателна годност EASA AD No.: 2016-0144 и указаните в нея срокове.