Вие сте тук

Откриват се два конкурса за назначаване на въздушни превозвачи по редовни линии от Варна и от София до Москва

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" откриват конкурси задостъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на редовните линии Варна - Москва - Варна и София - Москва - София, договорени със Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за въздушни съобщения до и отвъд техните територии.