Вие сте тук

ГД „ГВА" организира среща за обсъждане на предложените изменения на Тарифа 5 на 27.10.2009 г. (вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на ГД „ГВА"

Във връзка с предложените изменения и допълнения на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ГД „ГВА" организира среща за обсъждане на предложенитеизменения на 27.10.2009 г. (вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на ГД „ГВА".

Поканват се всички заинтересовани.