ПК 10 (било ПК-17) Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи