Вие сте тук

Наредба № 15 от 13.04.2011 г.

Наредба № 15 от 13.04.2011 год. Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 37 от 13.05.2011 г., в сила от 23.06.2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 10.06.2014 г.
 

 Наредба № 15 от 13.04.2011 год. за аеронавигационното информационно обслужване, издадена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн. ДВ, бр.37 от 13.05.2011 г., в сила от 23.06.2011 г.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 15 от 13.04.2011 г.760.84 KB