Вие сте тук

Наредба № 23 от 1.11.1999 г.

НАРЕДБА № 23 от 1.11.1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

Издадена от министъра на транспорта и министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 99 от 16.11.1999 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. преходът към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия;

2. функциите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение" (ГД РВД) към Министерството на транспорта и на Военното ръководство на въздушното движение (ВРВД) към Главния щаб на Военновъздушните сили (Гл.Щ на ВВС) при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия;

3. взаимодействието между Министерството на транспорта и Министерството на отбраната при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство;

4. редът за оповестяване структурите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство.

Чл. 2. (1) Редът за използване на въздушното пространство при прехода се определя от Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП) по предложение на министъра на отбраната съгласувано с министъра на транспорта....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 23 от 1.11.1999 г.59.29 KB