Вие сте тук

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година, относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)