Вие сте тук

Конвенции със страни, които не са членки

При различие между английския и българския текст се прилага английският, във връзка с Кипърското споразумение за създаване на Обединените авиационни власти и подписаната Конвенция за международно гражданско въздухоплаване

Subscribe to Конвенции със страни, които не са членки