Вие сте тук

Конвенции със страни, които не са членки

При различие между английския и българския текст се прилага английският, във връзка с Кипърското споразумение за създаване на Обединените авиационни власти и подписаната Конвенция за международно гражданско въздухоплаване

Subscribe to Конвенции със страни, които не са членки
Конвенции със страни, които не са членки | Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.