Вие сте тук

Проект на Н А Р Е Д Б А за прилагане на т.3 и т.8 от чл.2 на Регламент (ЕС)2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018г.

Коментарите по Проекта на Н А Р Е Д Б А за прилагане на т.3 и т.8 от чл.2 на Регламент (ЕС)2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018г. изпращайте на е-мейл адреси: sslavov@caa.bg и lpetrov@caa.bg

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Проект131.81 KB