ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ НА ГД ГВА

Приложения
Приложение Размер
Информационен бюлетин за ваксинация на екипажи на ВС №45-50-1/29.03.2021г. 1.12 MB
Информационен бюлетин 45-50-1 30.01.2020 605.13 KB
Приложение 1 към информационен бюлетин 45-50-1 30.01.2020 - Здравна форма за локация 495.08 KB
Приложение 2 към информационен бюлетин 45-50-1 30.01.2020 - Листовка за лична хигиена 486.23 KB
ББП 5/2020 изменение честотата на дезинфекция на ВС в издадените Бюлетини за безопасност от ГД ГВА във връзка от ГД ГВА във връзка с мерките за предпазване от разпространение на Coronavirus SARS-CoV-2 инфекция, съгласно директива по безопасност SD № 2020-03 и Директива по безопасност SD № 2020-04, издадени на 25 юни 2020г. от Европейската агенция за авиационна безопасност, отменящи Директива SD № 2020-01 и Директива SD № 2020-02 4.68 MB
ББП 6/2020 Експлоатационни насоки за управлението на пътниците, летищния персонал и персонал от наземни оператори, ангажиран с обслужването във връзка с COVID - 19 съгласно Здравен протокол в гражданската авиация на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) 3.9 MB