Вие сте тук

Бюлетини по Безопасност на полетите

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ!  

Изпълнението докладвайте на адрес: airworthiness@caa.bg

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетите:

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ББП 4/2019 - задължителна извънредна проверка на самолети Cessna 172390.11 KB
PDF icon ББП 3/2019- Задължителна извънредна проверка на всички самолети PZL M-18 и М-18А73.12 KB
PDF icon ББП 2/2019 - задължителна еднократна проверка на състоянието на всички експериментални и любителски построени ВС439.13 KB
PDF icon ББП 1/2019-Прилагане на мерки за достигане на устойчивост при употребата на пестициди в съответствие с Директива 2009/128/ЕС 167.09 KB
PDF icon ББП 1 / 2018 – ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ269.76 KB
PDF icon ББП 2 / 2018 - ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГАРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАДАЧИ ПО УППЛГ260.42 KB
PDF icon Обучение и компетентност на персонала, 03/2016195.24 KB
PDF icon Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42, 02/2016128.42 KB
PDF icon Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42, 01/2016127.5 KB
PDF icon Извънредна еднократна проверка на състоянието на всички свръхлеки ВС вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република Българи. За всички собственици на свръхлеки ВС, 03/2015203.64 KB
PDF icon Изисквания към ВС, използвани за летателно обучение от Одобрени организации за обучение. За всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG, 02/2015216.05 KB
PDF icon Обучение и компетентност на персонала, 01/2015111.4 KB
PDF icon Система за качество 01/2014977.16 KB
PDF icon Обучение и компетентност на персонала, 02/2014767.61 KB
PDF icon Разработване и преглед на Програма за техническо обслужване и Програма за надеждност, 03/2014591.56 KB
Microsoft Office document icon Техническо обслужване на ВС за авиохимическа работа, 01/2012269.5 KB
Microsoft Office document icon ПРЕПРАТКИ КЪМ НЕКОНТРОЛИРАНИ ДОКУМЕНТИ В ОПИСАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УППЛГ И ТО Този бюлетин е задължителен за всички организации за управление на поддържането на постоянната летателна годност (ОУППЛГ) и организациите за техническо обслужване (ОТО) на ВС, одобрени съгласно условията на Регламент 2042/2003 (Приложение I и II) в Р. България, 02/2011184 KB
Microsoft Office document icon Tема: Процедури с цел избягване на сработване на ta/ra на системата tcas на вс в района на подхода на летище София, 01/2011172 KB
Microsoft Office document icon Тема: Извънредна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигатели на всички ВС от типа Airbus 320. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички авиационни оператори, които експлоатират ВС от типа AIRBUS 320, регистрирани в Р. България, 11/2010171.5 KB
PDF icon Тема: Одобрение На Бази За Линейно Техническо Обслужване На Вс. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички организации за техническо обслужване на ВС на територията на Р. България, 10/2010299.74 KB
PDF icon Тема: Поддържане на съответствието на организациите за техническо обслужване на ВС, 09/20102.13 MB
PDF icon Тема: Поддържане на постоянната летателна годност, 08/20102.12 MB
PDF icon Тема: Въвеждане в експлоатация на европейската допълваща система за GNSS навигация EGNOS, 07/20101.39 MB
PDF icon Тема: Контрол на модификациите и ремонтите, 06/2010313.36 KB
PDF icon Тема: Системи за качество - контрол на несъответствията, 05/20101 MB
PDF icon Тема: Техническо обслужване на леки ВС с бутални двигатели, 04/20102.08 MB
PDF icon Тема: Техническо обслужване на самолет АН2, 03/20101.04 MB
PDF icon Тема: Докладване на авиационни събития.Този бюлети е задължителен за всички авиационни оператори и собственици на ВС в Р.България, 02/20101.69 MB