Вие сте тук

Бюлетини по Безопасност на полетите

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ!  

Изпълнението докладвайте на адрес: airworthiness@caa.bg

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетите:

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ББП 2 2020-рев 1 – ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА ВС ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ – рев. 1 – 30.11.2020897.06 KB
PDF icon ББП 03/2020- ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ В ОПИСАНИЯТА НА ОУППЛГ / ОТО909.6 KB
PDF icon ББП 02/2020 - ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА ВС ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ1.19 MB
PDF icon ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА ВС156.91 KB
PDF icon Информационен бюлетин на ЕААБ относно правила за визуално избягване на конфликтен трафик501.82 KB
PDF icon ББП 4/2019 - задължителна извънредна проверка на самолети Cessna 172390.11 KB
PDF icon ББП 3/2019- Задължителна извънредна проверка на всички самолети PZL M-18 и М-18А73.12 KB
PDF icon ББП 2/2019 - задължителна еднократна проверка на състоянието на всички експериментални и любителски построени ВС439.13 KB
PDF icon ББП 1/2019-Прилагане на мерки за достигане на устойчивост при употребата на пестициди в съответствие с Директива 2009/128/ЕС 167.09 KB
PDF icon ББП 1 / 2018 – ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ269.76 KB
PDF icon ББП 2 / 2018 - ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГАРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАДАЧИ ПО УППЛГ260.42 KB
PDF icon Обучение и компетентност на персонала, 03/2016195.24 KB
PDF icon Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42, 02/2016128.42 KB
PDF icon Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42, 01/2016127.5 KB
PDF icon Извънредна еднократна проверка на състоянието на всички свръхлеки ВС вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република Българи. За всички собственици на свръхлеки ВС, 03/2015203.64 KB
PDF icon Изисквания към ВС, използвани за летателно обучение от Одобрени организации за обучение. За всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG, 02/2015216.05 KB
PDF icon Обучение и компетентност на персонала, 01/2015111.4 KB
PDF icon Система за качество 01/2014977.16 KB
PDF icon Обучение и компетентност на персонала, 02/2014767.61 KB
PDF icon Разработване и преглед на Програма за техническо обслужване и Програма за надеждност, 03/2014591.56 KB
Microsoft Office document icon Техническо обслужване на ВС за авиохимическа работа, 01/2012269.5 KB
Microsoft Office document icon ПРЕПРАТКИ КЪМ НЕКОНТРОЛИРАНИ ДОКУМЕНТИ В ОПИСАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УППЛГ И ТО Този бюлетин е задължителен за всички организации за управление на поддържането на постоянната летателна годност (ОУППЛГ) и организациите за техническо обслужване (ОТО) на ВС, одобрени съгласно условията на Регламент 2042/2003 (Приложение I и II) в Р. България, 02/2011184 KB
Microsoft Office document icon Tема: Процедури с цел избягване на сработване на ta/ra на системата tcas на вс в района на подхода на летище София, 01/2011172 KB
Microsoft Office document icon Тема: Извънредна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигатели на всички ВС от типа Airbus 320. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички авиационни оператори, които експлоатират ВС от типа AIRBUS 320, регистрирани в Р. България, 11/2010171.5 KB
PDF icon Тема: Одобрение На Бази За Линейно Техническо Обслужване На Вс. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички организации за техническо обслужване на ВС на територията на Р. България, 10/2010299.74 KB
PDF icon Тема: Поддържане на съответствието на организациите за техническо обслужване на ВС, 09/20102.13 MB
PDF icon Тема: Поддържане на постоянната летателна годност, 08/20102.12 MB
PDF icon Тема: Въвеждане в експлоатация на европейската допълваща система за GNSS навигация EGNOS, 07/20101.39 MB
PDF icon Тема: Контрол на модификациите и ремонтите, 06/2010313.36 KB
PDF icon Тема: Системи за качество - контрол на несъответствията, 05/20101 MB
PDF icon Тема: Техническо обслужване на леки ВС с бутални двигатели, 04/20102.08 MB
PDF icon Тема: Техническо обслужване на самолет АН2, 03/20101.04 MB
PDF icon Тема: Докладване на авиационни събития.Този бюлети е задължителен за всички авиационни оператори и собственици на ВС в Р.България, 02/20101.69 MB