Вие сте тук

Списък на одобрените от ГД „ГВА” инструктори

Списък на одобрените от ГД „ГВА" инструктори по авиационна сигурност в Република България:

 

Александър Ефтимов Янков

Александър Колев Колев

Александър Рачев Лечев

Ангелина Тодорова Костова 

Антон Иванов Димитров

Ася Атанасова Попова- Индзудис

Валентин Стоянов Русев

Валерий Тончев Тончев

Васил Костадинов Костадинов

Василена Александрова Янчева

Венцислав Георгиев Николов 

Веселин Димов Дончев

Веселина Пламенова Николова

Весела Пешева Петкова

Венцислав Димитров Узунов 

Владимир Иванов Кръстев

Георги Ангелов Абаджиев

Георги Валентионов Дончев

Деница Момчилова Василева

Димитър Иванов Пенев

Димитър Василев Димитров

Димитър Михов Димитров 

Евгени Анастасов Тодоров 

Евгений Кирилов Русев

Елена Стойкова Стоянова

Иван Владов Пенев

Иван Дочков Дочев

Иван Маринов Радойски

Ивелина Иванова Манова

Ивелина Петрова Христова

Калоян Милков Милков

Калчо Танев Танев

Кирил Ванчов Кирилов

Кирил Любомиров Генчев

Кирил Викторов Граховски

Костадин Ботев Димитров

Константин Иванов Макариев

Костадин Петров Мацурев

Красимира Славова Коларова

Людмила Димитрова Стефанина

Мариана Димитрова Стефанова 

Мариана Димчева Паскалева-Кошничарова

Мария Атанасова Маринова

Марияна Христова Христова

Методий Христов Топалов 

Мирослав Владимиров Цонев

Миглена Любомирова Николова

Момчил Алексиев Башев

Никола Нечков Петров

Николай Георгиев Първанов

Николай Ганчев Стойков

Николай Радев Колев

Николина Николова Стоянова

Огнян Гергов Маринов 

Орлин Банков Банков

Павлина Костадинова Кармашикова

Петър Василев Петров

Петя Илиева Савова-Бонева

Петя Атанасова Карабашева

Пламен Георгиев Беров

Пламен Стефанов Софрониев

Радка Георгиева Станимирова

Ренета Стоилова Стоилова

Румен Георгиев Митрев

Румен Иванов Стоянов

Светлин Атанасов Бонев

Светослав Ивайлов Митев

Светослав Димитров Христов

Светослав Иванов Цветанов

Сергей Върбанов Куновски

Соня Атанасова Павлова 
Станислав Иванов Иванов
Стела Андреева Тодорова

Стефан Тодоров Чолаков

Тихомир Пенчев Танев

Тихомир Златков Жеков

Тошко Николов Петров

Тодор Георгиев Горгоров

Христо Николов Фандъков

Цветелина Петрова Рупчева

Яна Костадинова Спасова

Ясен Асенов Иванов 

Янита Великова Горанова

 

Обученията по авиационна сигурност следва да се извършват само след представени и одобрени програми от ГД „ГВА”.

Щатни инструктори в АУЦ или привлечени такива, могат да извършват обучение по модули от Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване, само при условие, че са доказали пред ГД „ГВА” необходимата квалификация и компетенции за конкретния модул.

Всички инструктори по авиационна сигурност подлежат на одобрение от ГД „ГВА”, в т.ч. и за преподаваните от тях модули, съгл. Национална програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.