Вие сте тук

Форми за оказване на помощ от страна на въздушния превозвач

Въздушен превозвач, негов агент или туроператор не могат да откажат да приемат резервация или качване на борда на пътниците с намалена подвижност, при положение че те имат валиден билет или резервация.

Превозвачът при когото е направена резервацията и към когото е заявена необходимостта от осигуряване на помощ следва да изпрати информацията възможно най-бързо към въздушния превозвач, който следва да изпълни полета (опериращия превозвач).

Отказ за резервация и качване на борда могат да бъдат направени единствено поради

  • причини касаещи безопасността на полета
  • размерът на въздухоплавателното средство (ВС) или неговите врати правят физически невъзможно качването и превозът на пътниците с намалена подвижност. Тези ограничения са въведени от гледна точка приоритета за безопасността на полета, както за хората с намалена подвижност така и за останалите пътници, когато възникването на извънредна ситуация може да доведе до евакуация от ВС.

В случай на отказ, въздушния превозвач, негов агент или туроператор трябва:

  • да информира незабавно пътника относно причините за отказ и при поискване да предостави тези причини в писмен вид в рамките на 5 работни дни.
  • да предложи алтернативен полет или да върне сумата за закупения билет

Въздушните превозвачи, техните агенти или туроператори трябва да предоставят необходимата информация за полета във формат достъпен на хората с увреждания или хората с ограничена подвижност, както и приложимите норми за безопасност и съществуващите ограничения.

Необходимост от придружител при полет

Въздушните превозвачи могат да изискат пътникът с намалена подвижност (PRM) да бъде придружен от придружител, който може да му предостави необходимата помощ, когато те не са в състояние сами да изпълнят следното:

  • дишане, пътникът не е в състояние да си сложи кислородна маска;
  • хранене, пътникът следва да е в състояние да се храни сам. В случай на проблеми със зрението, кабинния екипаж може да помогне за отваряне на храната и да опише съдържанието на сервираната храна.
  • ставане, пътникът трябва да може да се придвижи от пътническото си място до инвалидната количка на борда.
  • общуване, пътникът трябва да е в състояние да общува с кабинния екипаж и да разбира техните съвети/инструкции.
  • ползването на тоалетните, пътникът трябва да може, без помощ да ползва тоалетните. Кабинният екипаж следва да осигури помощ само при придвижване в салона чрез инвалидната количка.
  • прием на лекарства, пътникът трябва да може сам да взима своите медикаменти и препарати.

Как да заявим услугата за оказване на помощ

За да бъде оказана помощ, пътникът следва да подаде молба за оказване на такава помощ към въздушния превозвач, негов агент или туроперетор с когото е направена резервацията за полета, като тя следва да бъде подадена най-малко 48 часа преди началото на полета. 

Въздушният превозвач получил молбата за оказване на помощ трябва да резервира услугата най-малко 36 часа преди началото на полета, като предоставя тази информация на управителните тела на летищата на заминаване, пристигане и транзит. Пътникът има право да бъде информиран предварително за въздушния превозвач, който ще изпълни полета  (опериращ въздушен превозвач), когато той е различен от въздушния превозвач с когото е направена резервацията (договарящия въздушен превозвач). Превозвачът приел резервацията и молбата за оказване на помощ (договарящия въздушен превозвач) трябва да предостави тази информация възможно най-бързо на въздушния превозвач, който ще изпълни полета (опериращ въздушен превозвач), ако е различен.  

Международна Идентификационна Абревиатура за услугите за оказване на помощ

BLND - Слепи и пътници с намалено зрение

WCHR - Пътници с невъзможност да ходят на дълги разстояния, но с възможност да слиза и качва стъпала и да се движи самостоятелно

WCHS - Пътници с невъзможност да ходят на дълги разстояния, да качват и слизат по стълби, но имат възможност да се обслужват самостоятелно на борда на въздухоплавателното средство.

WCHC - Пътници, които са напълно неподвижни, които не могат да се обслужат самостоятелно на борда и които изискват пълно оказване на помощ.

DEAF - Пътници с намален слух

DPNA - Пътници с психически и поведенчески увреждания Passengers with mental or behavioral disability