Вие сте тук

ЛП Русе

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

ЛП "Русе", Щръклево

Наименование на фирмата

ОП "Паркстрой - Русе"

Географски координати ПИК N 43° 41' 41.5''  E 26° 03' 24.2''
Телефони / Управител Валери Петков  GSM 0886260881
op_parkstroy_ruse@abv.bg
N на Удостоверение за експлоатационна годност42/ 19.12.2016