Вие сте тук

Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

 

Наименование на въздушен превозвач

Адрес

Разрешени въздухоплавателни услуги

Категория

 1*

БЪЛГАРИЯ ЕР  АД

1540 София, Летище София

пътници, товари, поща

Категория A

 2*

БИ ЕЙЧ ЕЪР  ООД

1000 София, ул. Дякон Игнатий 7

пътници, товари, поща

Категория A

 3*ХЕЛИ ЕР  - САУ  АД1540 София, Аерогара София-Северпътници, товари, пощаКатегория A

 4*

БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР  AД

1138 София, кв. Горубляне, ул. Павел Красов 35

пътници, товари, поща

Категория A

 5**

АВИОСТАРТ  ООД

1421 София, ул. Цветна градина 13

пътници, товари, поща

Категория Б

 6**

АВИО ДЕЛТА  ООД

1517 София, бул. Ботевградско шосе 229, Офис център "Джесика", ет.7, офис 10

пътници, товари, поща

Категория Б

 7**

АЛК АД

1113 София, ул. Акад.Никола Обрешков 2А

пътници, товари, поща

Категория А

 8**

ДЖЕТ ОПС ЮРЪП  ООД

1000 София, ул. Кърниградска 14, ап.2

пътници, товари, поща

Категория Б

 9**

ЕЪР ВОЛТА ЕООД

1113 София, ул. Николай Хайтов 3А

пътници, товари, поща

Категория А

10**

АВБ 2012 ЕООД

1612 гр.София, бул. „Цар Борис III“ № 126  

пътници, товари, поща

Категория А

 11**

БРАЙТ ФЛАЙТ ООД

1404 София, бул. България, ж.к. Бокар 16А

товари, поща

Категория А

 12**

БУЛ ЕР ЕООД

1540 гр.София, бул. Брюксел 1

пътници, товари, поща

Категория A

 13**

ТОП ДЖЕТС ЕООД

4000 гр. Пловдив, бул. „Дунав" № 5, вх.В

пътници, товари

Категория Б

 14**

АВИО БРАВО ЕООД

1379 гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 2Е

пътници

Категория Б

15**

АВИО ОТРЯД - ВАРНА ООД

9023 гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик", бл. 401, вх. 17, ет. 4, ап. 288

пътници, товари, поща

Категория Б

16**

ВИА ЕЪРУЕЙС ООД

1421 гр. София, бул. „Арсеналски" № 11, ет.6, офис 9

пътници, товари, поща

Категория A

17**

КАРГО ЕР  ООД

1700 София, бул. Г.М.Димитров 75

пътници,товари, поща

Категория A

18**БЪЛГЕРИЪН ИЙГЪЛ ЕООД 1540 гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 140, офис сграда 2, ет.2, офис 202пътници, товари, пощаКатегория A
19**„ЕЛЕКТРА ЕЪРУЕЙС“ ООД 1712 гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 51, ет.5, офис А7пътници, товариКатегория A
20**„ТАЯРАН ДЖЕТ“ ЕАД1540 гр. София, бул. „Христофор Колумб“, № 80, Астрал бизнес център, ет. 4пътнициКатегория А

* Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,2 и 3 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92  
** Оперативните лицензи на превозвачите по т.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20   са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008

Категория А: оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет