Вие сте тук

Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

 

Наименование на въздушен превозвач

Адрес

Разрешени въздухоплавателни услуги

Категория

 1*

БЪЛГАРИЯ ЕР  АД

1540 София, Летище София

пътници, товари, поща

Категория A

 2*

БИ ЕЙЧ ЕЪР  ООД

1000 София, ул. Дякон Игнатий 7

пътници, товари, поща

Категория A

 3*ХЕЛИ ЕР  - САУ  АД1540 София, Аерогара София-Северпътници, товари, пощаКатегория A

 4**

БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР  ЕAД

1138 София, кв. Горубляне, ул. Павел Красов 35

пътници, товари, поща

Категория A

 5**

АВИОСТАРТ  ООД

1421 София, ул. Цветна градина 13

пътници, товари, поща

Категория Б

 6**

АВИО ДЕЛТА  ООД

1517 София, бул. Ботевградско шосе 229, Офис център "Джесика", ет.7, офис 10

пътници, товари, поща

Категория Б

 7**

АЛК АД

1574 София, ул. „Шипченски проход“ № 63 

пътници, товари, поща

Категория А

 8**

ДЖЕТ ОПС ЮРЪП  ООД

1000 София, ул. Кърниградска 14, ап.2

пътници, товари, поща

Категория Б

 9**

ЕЪР ВОЛТА ЕООД

1113 София, ул. Николай Хайтов 3А

пътници, товари, поща

Категория А

 10**

БУЛ ЕР ЕООД

1540 гр.София, бул. Брюксел 1

пътници, товари, поща

Категория A

 11**

„ГЪЛИВЕЪР“  ЕООД

1000 София, ул. „Петър Парчевич“ № 44

пътници, товари, поща

Категория A

12**

„ФЛАЙ2СКАЙ“ ООД

1528 София, бул. „Искърско шосе“ № 7, сграда 1, ет. 2 

пътници, товари, поща

Категория A

13**

КАРГО ЕР  ООД

1700 София, бул. Г.М.Димитров 75

пътници,товари, поща

Категория A

14**„ЕЛЕКТРА ЕЪРУЕЙС“ ООД 1712 гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 51, ет.5, офис А7пътници, товариКатегория A
15**„ТАЯРАН ДЖЕТ“ ЕАД1540 гр. София, бул. „Христофор Колумб“, № 80, Астрал бизнес център, ет. 4пътници, товари, пощаКатегория А
16**„ХОЛИДЕЙ ЮРЪП“ ООД

гр. София, 1504, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 13, ет.2

пътници, товари, пощаКатегория А
17**"ВОЯДЖ ЕР" ООДгр. Варна, 9000, ул. „Бачо Киро“, № 1, Офис 1.2 пътници, товари, пощаКатегория А
18**„ГП АВИЕЙШЪН” ЕООДгр. София, 1540, ж.к. „Летище София“,  бл. 3, ет. 3,пътници, товари, пощаКатегория А
19**„ЕГТ ДЖЕТ” ЕООДгр. София 1151, район Панчарево, ул. Марица №4пътници, товари, пощаКатегория А
20**"ПАРАДОКС ДЖЕТС"  ЕООДгр. Пловдив, 4000, бул. „Марица“, № 91, бизнес център „Марица“, ет. 3, офис 11пътници, товари, пощаКатегория Б

* Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,2 и 3 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92  
** Оперативните лицензи на превозвачите по т.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008

Категория А: оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет