Вие сте тук

Информация

Информация, засягаща безопасността на полетите!  На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р.България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите в категория "Бюлетини по Безопасност на полетите".

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon 15.11.2019-Прекратяване права - Хермес Ер 04 ЕООД1005.66 KB
PDF icon 11.1.2019Прекратяване на права - БАлкан Агро Авиация547.5 KB
PDF icon 04.01.2019-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 489.05 KB
PDF icon 30.07.2018-Прекратяване на права - индивидуално313.2 KB
PDF icon 07.02.2018 - Временно спиране права по одобрение BG.145.4017 ОТО на АЛК201.9 KB
PDF icon 30.07.2018-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 313.2 KB
PDF icon 07.02.2018 - Временно спиране права организация за обучение - Факултет Авиационен за срок от 12 месеца211.18 KB
PDF icon 28.04.2017-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 1.37 MB
PDF icon 14.11.2017-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 394.46 KB
PDF icon 23.02.2017-Временно спиране на права по свидетелства за правоспособност 921.12 KB
PDF icon 28.04.2017-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 1.37 MB
PDF icon 23.02.2017-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 921.12 KB
PDF icon 12.11.2017-Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност 394.46 KB
PDF icon Възстановяване на права - CD (EU) 2016/2357 от 19.12.2016 г. и SIB No. 2014 – 32R1 и успешно преминато повторно оценяване знанията на лица от т.1 на Заповед 45-01-45/07.02.2017 г. (AML Турция)540.27 KB
PDF icon 14.11.2017 - Възстановяване права на технически свидетелства за правоспособност490.73 KB
Файл Списък на дискутираните теми и съгласувани практики от стандартизационните срещи за летателна годност в периода 2006-2015 г.74.88 KB
PDF icon 13.03.2017 - Прекратяване на з-д № 45-01-33/26.01.2017 г. и възстановяване правата по УЛГ на самолет BOEING 737-400 LZ-CGT379.82 KB
PDF icon 07.02.2017-Временно спиране на правата по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС303.1 KB
PDF icon 23.02.2017- Временно спиране правата по свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС921.12 KB
PDF icon 01.09.2016 - Прекратяване действие з-д 45-01-306 - възстановяване УЛГ LZ-DIN от 01.09.16 г.475.94 KB
PDF icon 17.08.2016 - Отнемане на лицензи на "Голдеър Хендлинг България" ООД127.62 KB
PDF icon 20.05.2016 - Отмяна з-д 45-01-211 - възстановяване УЛГ LZ-CGU548.02 KB
PDF icon 18.05.2016 - Временно спиране УПЛГ LZ-CGU2.13 MB
PDF icon 13.05.2016 - Отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с рег. № BG 1008 - 10, на "Венид еър" ЕООД издаден от ГД ГВА. Заповед - обща:Рег.№ 45-01-200 /13.05.2016150.65 KB
PDF icon 05.05.2016 - Заповед - обща: Отнемането на САО № BG 41"Венид Еър" ЕООД, гр. Бъргас. Рег.№ 45-01-187 / 05.05.201679.55 KB
PDF icon 25.04.2016 - Заповед - обща: Прекратяване на правата по удостоверение за одобрение № BG.MG.0041 на Организация за Управление Постоянното на Летателната Годност на "Венид Еър" ООД. 118.6 KB
PDF icon 09.02.2016 - Временно спиране правата по Свидетелство за авиационен оператор на Венид еър ЕООД392.76 KB
PDF icon 29.01.2014- Незаплатени и дължими такси за надзор над одобрените организации363.47 KB
PDF icon 29.10.2013- До собствениците и операторите на самолети Cessna 100 Series1.21 MB