Вие сте тук

Информация

Информация, засягаща безопасността на полетите!  На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р.България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите в категория "Бюлетини по Безопасност на полетите".

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Възстановяване права одобрена ООИПТО на Фактултет Авиационен375.76 KB
PDF icon Възстановяване права на технически свидетелства за правоспособност490.73 KB
Файл Списък на дискутираните теми и съгласувани практики от стандартизационните срещи за летателна годност в периода 2006-2015 г.74.88 KB
PDF icon 13.03.2017 - Прекратяване на з-д № 45-01-33/26.01.2017 г. и възстановяване правата по УЛГ на самолет BOEING 737-400 LZ-CGT379.82 KB
PDF icon 23.02.2017- Временно спиране правата по свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС921.12 KB
PDF icon 14.02.2017- Временно спиране правата на ОО по TO BG.147.00004810.31 KB
PDF icon 01.09.2016 - Прекратяване действие з-д 45-01-306 - възстановяване УЛГ LZ-DIN от 01.09.16 г.475.94 KB
PDF icon 17.08.2016 - Отнемане на лицензи на "Голдеър Хендлинг България" ООД127.62 KB
PDF icon 04.08.2016 - Временно спиране правата по УЛГ на самолет PZL Koliber , LZ-FDA580.93 KB
PDF icon 20.05.2016 - Отмяна з-д 45-01-211 - възстановяване УЛГ LZ-CGU548.02 KB
PDF icon 18.05.2016 - Временно спиране УПЛГ LZ-CGU2.13 MB
PDF icon 13.05.2016 - Отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с рег. № BG 1008 - 10, на "Венид еър" ЕООД издаден от ГД ГВА. Заповед - обща:Рег.№ 45-01-200 /13.05.2016150.65 KB
PDF icon 05.05.2016 - Заповед - обща: Отнемането на САО № BG 41"Венид Еър" ЕООД, гр. Бъргас. Рег.№ 45-01-187 / 05.05.201679.55 KB
PDF icon 25.04.2016 - Заповед - обща: Прекратяване на правата по удостоверение за одобрение № BG.MG.0041 на Организация за Управление Постоянното на Летателната Годност на "Венид Еър" ООД. 118.6 KB
PDF icon 11.04.2016 - Временно спиране права ООУППЛГ Авио Браво до 06.07.16 г. Рег.№ 45-01-152 / 11.04.2016951.73 KB
PDF icon 09.02.2016 - Временно спиране правата по Свидетелство за авиационен оператор на Венид еър ЕООД392.76 KB
PDF icon 22.10.2015 - Отнемане на Удостоверение за летателна годност М 2519, издадено на 13.10.2014 г, на самолет ТЕСNАМ P92S-ECHO с регистационно-опознавателен знак LZ-DRN252.57 KB
PDF icon 15.07.2015 - Oтмяна спиране на САО N41 на Венид Ер ООД431.58 KB
PDF icon 10.06.2015 - Временно спиране права на одобрена организация за техническо обслужване на Фортуна ер1.04 MB
PDF icon 25.05.2015 - Временно спиране правата по САО N41 на Венид Ер ООД614.11 KB
PDF icon 17.06.2014 - заповеди за временно спиране действието на удостоверения за преглед на летателната годност на ВС с регистрационно-опознавателни знаци LZ-ABR1.61 MB
PDF icon 17.06.2014 - заповеди за временно спиране действието на удостоверения за преглед на летателната годност на ВС с регистрационно-опознавателни знаци LZ-KBH1.83 MB
PDF icon 26.05.2014 - Временно спиране правата на ООТО Бриз Авиейшън АД1.73 MB
PDF icon 25.04.2014 - ГВА спира правата по САО за 3 месеца на ЕР Лазур Дженерал авиейшън1.68 MB
PDF icon 29.01.2014- Незаплатени и дължими такси за надзор над одобрените организации363.47 KB
PDF icon 29.10.2013- До собствениците и операторите на самолети Cessna 100 Series1.21 MB