Вие сте тук

ДЕЙСТВАЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ОНМР

№ ОНМР-01

Име, УИН, специалност

д-р Дорина Манахилова
УИН  1100001207;

Адрес на практиката

Гр. Пловдив, ул. Кукуш 8Б;
тел.:+359 888 34 21 85
e-mail: dmanahilova@abv.bg