Вие сте тук

Информация

e-mail за стандартни медицински документи от други страни:  med@caa.bgAMS@caa.bg

 

Медицинското сертифициране в Р България се извършва съгласно:

Регламенти (ЕС) № 1139/2018, 1178/11, 290/12, 245/2014;

Регламент (ЕС) 340/15;

Наредба № 39/2015;

Наредба № 21/2007 и

Наредба Н-1/2014.