Вие сте тук

Информация

e-mail за стандартни медицински документи от други страни:  med@caa.bgAMS@caa.bg

 

Приемливите средства за съответствие и ръководство за яаст Медицина1)   Manual_Part_MED_1178.doc (882 KB)

1) Приемливите средства за съответствие и указанията на Регламент на Комисията (EС) No 1178/2011 от 3 ноември 2011 г. постановяващ техническите изисквания и административни процедури свързани с екипажите на гражданската авиация съгласно Регламент (EО) No 216/2008 на Европейския парламент и Съвета на Европа.Европейска агенция за авиационна безопасност