Вие сте тук

Медицина PART-MED Приложение ІV на Регламент 1178/2011

В ГД "ГВА", дирекция "Авиационна безопасност", отдел 'ЛАП' действат 

д-р Иван Тодоров Недков, главен инспектор- УИН2300004294

д-р Румяна Иванова Груева - инспектор - УИН2300008237

В Република България действа Авиомедицински център (АсМС-01) базиран в НМТБ 'Цар Борис III' в лицето на Отделението експертиза в авиотранспорта с адрес:

1540 София, бул. Брюксел 1,
факс:+359 2 945 90 96,
тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41;
одобрен от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

Началник на АсМС-01,  д-р Емил Караджов-BG AME-0004, специалист по очни болести