Вие сте тук

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АМЕ-та ОТ ИМЕТО НА ГД „ГВА"

№  

Име, УИН, адрес

Права

Срок

Контакти

АМЕ_0001

д-р Иван Недков

Специалист авиационна медицина

УИН 2300004294

София 1540, бул. Брюксел  1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С             

20.11.2018

+359 886 440 971

+359 2 948 8051

e-mail:nedkovivan@abv.bg

АМЕ 0002

д-р Румяна Груева

УИН 2300008237

София 1540,  бул. Брюксел  1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

20.11.2018

+359 887 304 294

+359 2 948 8051

e-mail:r_groueva@yahoo.com

АМЕ 0003 

д-р Николай Райнов

Ръководител АеМС-01

Специалист вътрешни болести

УИН – 2300007048

АеМС-01; София 1540,
бул. Брюксел № 1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

22.02.2016

+359 2 937 16 40;

+359 2 932 27 30

e-mail:nraynov@abv.bg

АМЕ 0004

д-р Емил Караджов
Специалист очни болести
УИН – 2300003699

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел № 1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

22.02.2016

 + 359 2 937 14 89

e-mail:apollo2@abv.bg

АМЕ 0005

д-р Рангел Рангелов

Специалист вътрешни болести

УИН – 2300007935

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел №1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

22.02.2016

+359 2 937 16 39

e-mail:starar1970@abv.bg

АМЕ 0006

  

 

 

AME 0007

д-р Мариан Томовски

Специалист очни болести
Р Македония,гр. Куманово 1300

Tomovski Enterpreyes – спрени права за 1 месец от 16.03.2016 г. със заповед 45-01-125/16.03.2016 г.

Клас 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

12.12.2018

+389 78 259 601

+389 78 222 501

e-mail: marijan.tomovski@enterpreyes.mk