Вие сте тук

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27 / APPROVED TRAINING ORGANISATIONS APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27

 

УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27
APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27

НОМЕР
NUMBER

КОНТАКТИ

CONTACTS

КУРСОВЕ
CURRENT
COURS

1

ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd

TC002 

Адрес:  София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov

Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61
Факс/Fax: 02/988 44 45

http://www.aviation.bg/;
http://www.sofiaflighttraining.com/
e-mail:  ivt@tea.bg ; mailto:ivt@mail.bg

TC02 

2

ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ ООД-СОФИЯ PRIVATE

COLLEGE OF TRANSPORTATION Ltd-SOFIA

TC 014

Адрес: София 1582, ж.к.Дружба 2, Цариградски комплекс, блок 284
Address: Tzarigradski Complex, bl.284, 2 "Druzhba", P.O.Box 9, 1582

Ръководител: директор проф. д.т.н. Б. Маджаров
Accountable manager: B. Madzharov

Тел/Tel: 02/971 16 35 и 02/971 16 36
http://www.aviocenter.com/
e-mail: info@aviocenter.com ; chtk@mail.bg

TC014

3

АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

 

Адрес:  София 1540, бул. Христофор Колумб 1

Ръководител: Силвия Кусева Владимирова

Тел: 02/  937 35 66, 937 36 40, 937 36 46, 937 36 45
Факс: 02/  937 2010
e-mail:  sa.training@sofia-airport.bg
http://www.sofia-airport.bg/b2b/учебен-център

TC

4ЕЪРПОРТ СЕКЮРИТИ КЛИАРАНС Адрес: София 1619, бул. "Цар Борис III" 430

Ръководител: изп. директор Александър Янков

Тел: +359 2 960 2032
Факс: +359 2 960 2033
e-mail: info@asc.bg
http://www.asc.bg/
 
5

АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

 

Адрес: Република България, гр. Варна  9000, Летище Варна 

Ръководител: Улрих Хеппе - Главен Изпълнителен Директор

Лице за контакт: Красимира Караджова – Зам. началник отдел човешки ресурси и Мениджър обучения

Тел: 056/870 225, 0884 801 293

Е-mail: krasimira.karadzhova@fraport-bulgaria.com

TC

6

СОФЕМА АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС ЕООД SOFEMA AVIATION SERVICES Ltd.

 

Адрес:  София 1421, ул. „Банат“ №3, ап. 11А
Address: Sofia 1421,ap.11A, No.3 Banat str.

Ръководител: управител Стивън Бентли

Accountable manager: Steven Bentley

Тел/Tel: 02/821 08 06

Мобилен/Mobile: +359 884 259 819

http://www.sassofia.com
e-mail: office@sassofia.com 
TC020
7

АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЕКА СЪРВИСИС“ ЕООД

 

AVIATION TRAINING CENTER ЕCA SERVICES Ltd.

 

Адрес:  София  1407, ул. „Любата“ № 4-6
Address: Sofia 1407, No.4-6, Lubata str.


Ръководител: управител: Елин Ламбрев
Accountable manager: Elin Lambrev

Мобилен / Mobile: +359 876 559 422

http://www.eca-services.eu

e-mail: e.lambrev@eca-services.eu  

TC021