Вие сте тук

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПИЛОТИ / APPROVED TRAINING ORGANISATIONS FOR PILOTS

N ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)290/12
APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 290/12
НОМЕР
NUMBER
КОНТАКТИ
CONTACTS 
КУРСОВЕ
CURRENT
COURSES

1.

АВИООТРЯД ВАРНА ООД

AVIOOTRYAD-VARNA Ltd

 BG/ATO-001

Адрес:  2119, София област, Община Елин Пелин, с. Лесново, ул. 51-ва, Летище Лесново
Address: Lesnovo Airport, 51 Str., Lesnovo, Sofia, Bulgaria 2119

Тел. Управител/Tel.Manager: +359883330497;

Офис тел./Office Tel.+359888419998

email: office@pilotsschool.com;   ceo@pilotsschool.com

http://www.pilotsschool.com

_BG/ATO_-001

2.

ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd

BG/ATO-002

Адрес: София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov

Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61

Факс/Fax: 02/988 44 45

http://www.aviation.bg/; http://www.sofiaflighttraining.com/

e-mail:  ivt@tea.bg ;   ivt@mail.bg

_BG/ATO_-002

3.

ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ EООД-СОФИЯ

PRIVATE COLLEGE OF TRANSPORTATION Ltd-SOFIA

BG/ATO-003

Адрес: София 1582, ж.к.Дружба 2, Цариградски комплекс, блок 284

Address: Tzarigradski Complex, bl.284, 2 "Druzhba", P.O.Box 9, 1582

Ръководител: директор проф. д.т.н. Б. Маджаров

Accountable manager: B. Madzharov

Тел/Tel: 02/971 16 35 и 02/971 16 36

http://www.aviocenter.com/

e-mail: mailto:info@aviocenter.com;   chtk@mail.bg

BG/_ATO_-003

4.

ВИСША ШКОЛА "АВИАЦИЯ"-ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

HIGHER SCHOOL "AVIATION" TECHNICAL UNIVERSITY-SOFIA

BG/ATO-005

Адрес: София, 1000, бул.Климент Охридски №8
Address: 8 "Kliment Ohridski" bld., 100, Sofia

Тел/Tel: +359 2 965 20 39

http://aero.tu-sofia.bg/bg/shkola.htm

e-mail: geshev@aero.tu-sofia.bg

BG/_ATO_-005

5.

БРИЗ АВИЕЙШЪН АД

BREEZE AVIATION Jsc

BG/ATO-006

Адрес: София 1540, Летище София, Авиационен Бизнес Център – ИВТ
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Тодор Симеонов
Accountable manager: Todor Simeonov

Тел/Tel: +359 2 942 41 36
Факс/Fax: +359 2 942 41 36

http://www.breeze-bg.com/

e-mail: office@breeze-bg.com

BG/_ATO_-006

6.

РАТАН ООД

RATAN Ltd

BG/ATO-009

 

Адрес: гр. Долна баня, 2040, Летище "Долна баня"
Address: Dolna bania Airport, Dolna Bania 2040

Ръководител: управител Ватко Бешлиев
Accountable manager: Vatko Beshliev
 

Тел/Tel: 07120/ 2242

Факс/Fax: 07120/ 2242

http://www.airportdb99.com/

e-mail: airportdb99@yahoo.com

BG/_ATO_-009

7.

ОЛИМПИЯ ЕР ЕООД

OLIMPIA AIR  Ltd

BG/ATO-010

Адрес: гр. Плевен 5800, ул.Сирма Войвода 29
Address: 29 "Sirma vojvoda" str., Pleven 5800

Ръководител: Валери Илиев
Accountable manager: Valeri Iliev

Тел/Tel: +35988409670

e-mail: olimpia_air@abv.bg

BG/_ATO_-010

8.

ЕЪР СИТИС ЕООД

AIR SITIS  Ltd

BG/ATO-011

Адрес: Алино, 2019, Летище Белчин
Address: Belchin Airport., 2019, Alino

Ръководител: Свилен Иванов
Accountable manager: Svilen Ivanov

Тел/Tel: +359 876 977 111; +359 876977100

Е-mail: svilen_acro@abv.bg

BG/_ATO_-011

9.

СКАЙ ВИКТОРИ ООД

SKY VICTORY  Ltd

СПРЕНИ ПРАВА НА ООО

BG/ATO-012

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Ружа Тенева-Северина" №19 ет.2, ап.4

Address: ap.4, fl.2, str. Ruzha Teneva-Severina., 9700, Shumen, Republic of Bulgaria

Ръководител: Златина Димитрова
Accountable manager: Zlatina Dimitrova

Тел/Tel: +359 888 457 377;

Е-mail: skyvictory@abv.bg

BG/_ATO_-012 

 

10.

РЕБУС-СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА

REBUS- STOYANKA GEORGIEVA

СПРЕНИ ПРАВА НА ООО

BG/ATO-013

Адрес: Силистра, 7500, ул.Одеса 2, ет.3, ап.7
Address: ap.7, fl.2, vh.A, 2 Odesa Str.7500 Silistra

Ръководител: Стоянка Георгиева
Accountable manager: Stoyanka Georgieva

Тел/Tel: +359 898 671 736;

Е-mail: rebus_air@abv.bg

BG/_ATO_-013

11.

БЪЛГАРСКА АВИАЦИОННА АКАДЕМИЯ

SUNNY SKY AIR

ОТНЕТИ ПРАВА НА ООО
BG/ATO-015N/AN/A
12.

СЪНИ СКАЙ ЕЪР

SUNNY SKY AIR

ПРЕКРАТЕНИ ПРАВА НА ООО

BG/ATO-016

N/A

N/A