Конкурс за длъжността "Младши експерт" в отдел "Административно обслужване, статистика и архив", дирекция "Административни и финансови дейности"

Датата на публикуване 13.09.2022 г.

Приложения
Приложение Размер
13.09.2022 г. Обява за конкурс за младши експерт в АОСА 1.13 MB
30.09.2022 г. Протокол № 1 за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Административно обслужване, статистика и архив“, дирекция „Административни и финансови дейности“ 1.05 MB
30.09.2022 г. Протокол № 2 за системата за определяне на резултатите на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Административно обслужване, статистика и архив“, дирекция „Административни и финансови дейности“ 597.3 KB
20.10.2022 г. Протокол № 3 за резултати от тестове и от интервю на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в отдел "Административно обслужване, статистика и архив", дирекция "Административни и финансови дейности" 893.7 KB
20.10.2022 г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в отдел "Администативно обслужване, статистика и архив", дирекция "Административни и финансови дейности" 210.88 KB