Конкурс за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Правно осигуряване", дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване"

Приложения
Приложение Размер
Датата на публикуване: 04.01.2023г. Обява за конкурс за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Правно осигуряване", дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" 671.04 KB
Дата на публикуване: 23.01.2023г. Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Правно осигуряване", дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" 1.23 MB
Дата на публикуване: 23.01.2023г. Протокол № 2 за системата за определяне на резултатите на конкурс за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Правно осигуряване", дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" 622 KB
Дата на публикуване: 15.02.2023г. Протокол № 3 за резултати от тестовете и интервю на кандидатите за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Правно осигуряване", дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" 952.79 KB
Дата на публикуване: 15.02.2023г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Правно осигуряване", дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" 236.95 KB