Конкурс за длъжността "Директор на дирекция", дирекция "Летателни стандарти"

Приложения
Приложение Размер
Дата на публикуване: 06.01.2023г. Обява за конкурс за длъжността "Директор на дирекция", дирекция "Летателни стандарти" 1.16 MB
Дата на публикуване: 27.01.2023г. Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Летателни стандарти" 992.76 KB
Дата на публикуване: 27.01.2023г. Протокол № 2 за системата за определяне на резултатите от конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Летателни стандарти" 1.11 MB
Дата на публикуване: 24.02.2023г. Протокол № 3 за оценяване на представените концепции от кандидатите за длъжността „Директор на дирекция“, дирекция „Летателни стандарти“ 627.73 KB
Дата на публикуване: 15.03.2023г. Протокол № 4 за оценяване на защитата на представените концепции от кандидатите за длъжността „Директор на дирекция“, дирекция „Летателни стандарти“ 1.06 MB