Конкурс за длъжността "Главен експерт", отдел "Международно сътрудничество", дирекция "Летателни стандарти"

Приложения
Приложение Размер
Дата на публикуване: 09.01.2023г. Обява за конкурс за длъжността "Главен експерт", отдел "Международно сътрудничество", дирекция "Летателни стандарти" 583.79 KB
Дата на публикуване: 26.01.2023г. Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество", дирекция "Летателни стандарти" 1.58 MB
Дата на публикуване: 26.01.2023г. Протокол № 2 за системата за определяне на резултатите от конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество", дирекция "Летателни стандарти" 629.72 KB
Дата на публикуване: 13.02.2023г. Протокол № 3 за резултати от тестове и от интервю на кандидатите за длъжността "Главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество", дирекция "Летателни стандарти" 907.49 KB
Дата на публикуване: 13.02.2023г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите в конкурса за длъжност "Главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество", дирекция "Летателни стандарти" 233.87 KB