Вие сте тук

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността “Младши експерт” в отдел „Лицензиране на оператори“, дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“ – 1 щатна бройка