Вие сте тук

Обява за процедура за мобилност по чл. 81а от ЗДСл за свободна длъжност „Началник на отдел“ в отдел „Административно обслужване, статистика и архив“, дирекция „Административни и финансови дейности“