Обявление за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху Гражданско летище за обществено ползване Пловдив