Вие сте тук

Контакти

Национален Надзорен Орган

Славко Вараджаков, Директор дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия“

e-mail: SVaradzhakov@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: ANS@caa.bg

e-mail за Mandatory Occurrence Reportings: MOR@caa.bg

e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg