Вие сте тук

Важно

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България

__________________________

!!Важно Съобщение Във връзка с констатация за несъответствие при стандартизационната инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) през м.Май 2019г., относно нерегламентирано предоставяне на летищно полетно-информационно обслужване, и на основание Глава IV член 62 т.2 буква д) от Регламент (ЕС) 2018/1139, относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност, а именно указание за безопастност 45-08-37/27.11.2019г.

!!Важно съобщение  Във връзка с констатация за несъответствие при стандартизационната инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност(EASA) през м. Май 2019 г., относно неустановено еднакво ниво на безопасност на обслужването, предоставяно на граждански въздухоплавателни средства от военните контролни единици, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въвежда забрана за прелитане на граждански въздухоплавателни средства през военните летищни зони за полети - ВЛЗП "Граф Игнатиево","Безмер" и "Долна Митрополия", а именно:

ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки: Заповед с рег .№45-010487  от 28.08.19 за недопускане до ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация

!!Важно съобщение Задължение за предоставяне на документи на собственици на на въздухоплавателни средства с чужди регистрационни номера: Заповед с рег.№ 45-01-442 от 6.8.2019 г. за предоставяне на документи на ВС с чужда регистрация, извършващи полети от летища и летателни площадки в Република България,  и приложение към нея

!!Важно съобщение за операторите на безпилотни летателни системи

!!Важно съобщение Във връзка с издадена Директива на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) относно летателната годност на въздухоплавателните средства  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въведе забрана до второ нареждане за изпълнението на полети от/до и през територията на Република България с въздухоплавателни средства тип Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 МАХ.  Полетите с нетърговска цел (ferry flights), изпълнявани с този тип въздухоплавателни средства,  са изключени от забраната в съответствие с Директивата 2019/01 на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA Safety Directive 2019/01).

_____________
На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария, ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетите.  Нови :ББП 4/2019 - Задължителна извънредна проверка на самолети Cessna 172 и ББП 3/2019 - за самолети PZL M-18/M-18А "Dromader" 
_____

На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....   
_____

Заповед № 45-01-364/13.08.2020 г. за oтнемане на оперативен лиценз с № BG 1008–25 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от „Авио Отряд-Варна“ ООД

Заповед №45-01-251/17.06.2020 за отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № 1008-34 на "АВБ 2012" ЕООД

Днес 11.09.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че Заповед № 45-01-400/22.07.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от САО с № BG 59  на „Бългериън Ийгъл“ ЕООД, с дата на издаване 31.07.2017 г. и прилежащите към него спецификации на операциите с дата на издаване 21.09.2018 г. и допълнение към спецификации на операциите с дата на издаване 29.12.2017 г. 

 • Заповед № 45-01-467/21.08.2019 преустановяване на наложеното спиране със заповед № 45-01-670/11.12.2018 г. и заповед №45-01-233/02.05.2019г. по правата, произтичащи от сертификат за одобрена организация за обучение с № BG/ATO-010 на ООО „Олимпия Ер“ ЕООД

 • Заповед № 45-01-429_01.08.2019 за служебно отписване на ВС от Регистъра на въздухоплавателните средства 

 • Заповед № 45-01-343 за  временно спиране действието на  оперативен лиценз с № BG 1008 - 29 на въздушен превозвач „Брайт Флайт“ ООД

 • Заповед, във връзка с правата на пътниците към въздушните превозвачи, осъществяващи полети от и до международните летища в Република България и постъпили жалби и сигнали за чести закъснения на полети-45-01-415

 • Прекратяване права на ООО "Скай Виктори" - 45-01-401

 • Днес 22.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед № 45-01-343/18.06.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, е спряно действието на  оперативен лиценз с № BG 1008 - 29 на въздушен превозвач „Брайт Флайт“ ООД- 45-01-343

 • Отнемане на правата на АО „Бългериън Ийгъл“ ЕООД - 45-01-400

 • Възстановяване на правата по издаден лиценз на оператор за наземно обслужване с рег. № 33-9/07.10.2014, издаден на „Юнивърсъл Консултинг“ ЕООД  -  45-01-353

 • Спиране за срок от три месеца на правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф. № BG.MG.2029 с дата на издаване 05.07.2017 г. и дата на изменение 05.04.2018 на „Българиън Ийгъл“ ЕООД – 45-01-344

 • Удължаване срока на спиране правата по сертификат на ООО “ Ребус-Стоянка Георгиева“ – 45-01-341
 • Eксплоатационно указание за пожарогасене относно "Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери"

 • Прекратяване правата, произтичащи от национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции с № BG.SPO.N-09- 45-01-265

 • Временно спиране правата на "Брайт Флайт" със САО № BG49- Заповед 45-01-261

 • Прекратяване правата, произтичащи от национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции с № BG.SPO.N-16 на „Ер Зодиак“ ЕООД - 45-01-264

 • Спирам за срок от 3 месеца или до отстраняване на несъответствията правата произтичащи от сертификат за одобрена организация за обучение с № BG/АТО-10 на ООО Олимпиа ЕР - Заповед 45-01-233/2.5.2019

 • Временно спиране на правата, произтичащи от Оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от „Авио Браво“ ЕООД"

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-595/15.11.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5004 на „Хермес Ер-04“ЕООД, с дата на издаване 08.04.2005 г. и дата на изменение 27.06.2012 г.;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-24/11.01.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5008 на „Балкан Агро Авиация“ АД, с дата на издаване 19.04.2005 г. и дата на изменение 12.09.2012 г.;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-100/01.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, е спряно действието на Удостоверение за преглед на летателна годност референтен № BG-ARC-2524, издадено на 25.10.2018 г. на самолет с рег. знак LZ-FLL, сер. №12201, модел Antonov An-26, собственост на Air Cargo Limited с оператор „Брайт Флайт“ ООД, за срок от три месеца или до отстраняване на нарушението;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-110/08.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф.№ BG.MG.2021 на „Брайт Флайт“ ООД“, с дата на издаване 18.12.2014 г. и дата на изменение 31.07.2018 г., за срок от 12 (дванадесет) месеца или до отстраняване на нарушението;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-175/10.04.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са спрени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф.№ BG.145.4024 на „Брайт Флайт“ ООД“, с дата на издаване 23.10.2014 г. и дата на изменение 27.06.2017 г., за срок от 12 (дванадесет) месеца или до отстраняване на нарушението;

 • Временно спиране на правата, произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № BG 55 на „Авио Браво“ ЕООД.
 • Прекратяване на правата по издадено НCAO № BG.SPO.N-04 на „Хермес Ер“ ЕООД гр. Враца и НCAO № BG.SPO.N-18 на „Балкан Агро Авиация“ АД гр. Враца