Вие сте тук

Важно

Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението.

!!Важно съобщение!! Във връзка с издадена Директива на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) относно летателната годност на въздухоплавателните средства  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въведе забрана до второ нареждане за изпълнението на полети от/до и през територията на Република България с въздухоплавателни средства тип Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 МАХ.  Полетите с нетърговска цел (ferry flights), изпълнявани с този тип въздухоплавателни средства,  са изключени от забраната в съответствие с Директивата 2019/01 на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA Safety Directive 2019/01).