Вие сте тук

Важно

!!Важно съобщение!! Във връзка с издадена Директива на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) относно летателната годност на въздухоплавателните средства  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въведе забрана до второ нареждане за изпълнението на полети от/до и през територията на Република България с въздухоплавателни средства тип Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 МАХ.  Полетите с нетърговска цел (ferry flights), изпълнявани с този тип въздухоплавателни средства,  са изключени от забраната в съответствие с Директивата 2019/01 на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA Safety Directive 2019/01).

 • На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария, ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетите!!Нов:ББП 2/2019 - Задължителна еднократна проверка на състоянието на всички експериментални и любителски построени ВС
 • На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....
 • Възстановяване на правата по издаден лиценз на оператор за наземно обслужване с рег. № 33-9/07.10.2014, издаден на „Юнивърсъл Консултинг“ ЕООД  -   Зап. 45-01-353

 • Спиране за срок от три месеца на правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф. № BG.MG.2029 с дата на издаване 05.07.2017 г. и дата на изменение 05.04.2018 на „Българиън Ийгъл“ ЕООД – Зап. № 45-01-344

 • „Удължаване срока на спиране правата по сертификат на ООО “ Ребус-Стоянка Георгиева“ – Заповед 45-01-341
 • Eксплоатационно указание за пожарогасене относно "Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери"

 • Прекратяване правата, произтичащи от национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции с № BG.SPO.N-09- Заповед 45-01-265

 • Временно спиране правата на "Брайт Флайт" със САО № BG49- Заповед 45-01-261

 • Прекратяване правата, произтичащи от национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции с № BG.SPO.N-16 на „Ер Зодиак“ ЕООД -Заповед 45-01-264

 • Спирам за срок от 3 месеца или до отстраняване на несъответствията правата произтичащи от сертификат за одобрена организация за обучение с № BG/АТО-10 на ООО Олимпиа ЕР - Заповед 45-01-233/2.5.2019

 • "Временно спиране на правата, произтичащи от Оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от „Авио Браво“ ЕООД"

 • „Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-595/15.11.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5004 на „Хермес Ер-04“ЕООД, с дата на издаване 08.04.2005 г. и дата на изменение 27.06.2012 г.“;

 • „Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-24/11.01.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5008 на „Балкан Агро Авиация“ АД, с дата на издаване 19.04.2005 г. и дата на изменение 12.09.2012 г.“;

 • „Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-100/01.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, е спряно действието на Удостоверение за преглед на летателна годност референтен № BG-ARC-2524, издадено на 25.10.2018 г. на самолет с рег. знак LZ-FLL, сер. №12201, модел Antonov An-26, собственост на Air Cargo Limited с оператор „Брайт Флайт“ ООД, за срок от три месеца или до отстраняване на нарушението“;

 • „Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-110/08.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф.№ BG.MG.2021 на „Брайт Флайт“ ООД“, с дата на издаване 18.12.2014 г. и дата на изменение 31.07.2018 г., за срок от 12 (дванадесет) месеца или до отстраняване на нарушението“;

 • „Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-175/10.04.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са спрени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф.№ BG.145.4024 на „Брайт Флайт“ ООД“, с дата на издаване 23.10.2014 г. и дата на изменение 27.06.2017 г., за срок от 12 (дванадесет) месеца или до отстраняване на нарушението“;

 • Временно спиране на правата, произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № BG 55 на „Авио Браво“ ЕООД.
 • Прекратяване на правата по издадено НCAO № BG.SPO.N-04 на „Хермес Ер“ ЕООД гр. Враца и НCAO № BG.SPO.N-18 на „Балкан Агро Авиация“ АД гр. Враца