Регистър на единни сертификати съгласно Регламент (ЕС) № 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент на Комисията (ЕС) № 139/2014