Вие сте тук

РЕГИСТЪР НА ОСНОВНИТЕ ЛЕТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

съгласно чл. 13 от ЗЗШОС за създаване и поддържане на регистър на основните летища на Република България, попадащи в обхвата на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл registur_osnovni_letishta_bg.xlsx9.87 KB