Вие сте тук

Заявления

Заявления за специализирани операции оператори

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Списък на необходимите документи при подаване на официално заявление пред ГД ГВА от кандидат за авиационен оператор31.76 KB
Файл Необходими документи за издаване на оперативен лиценз53.56 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.00 Заявление за Разрешително /рискови специализирани операции/332 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.01 Приложение № 1 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията)341 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.02 Приложение № 2 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията)246 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.03 Приложение № 3 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията)295 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.04 Приложение № 4 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията)240 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.05 Приложение № 5 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията)241.5 KB
Microsoft Office document icon SPO 01.06 Приложение № 6 към Заявление за Разрешително (Описание на експлоатацията)350 KB
Microsoft Office document icon OPS 11.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Оперативна база одобрение152 KB
Microsoft Office document icon OPS 12.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА133.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 13.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MEL одобрение153.5 KB
Microsoft Office document icon 01.00 Заявление за САО238.5 KB
Microsoft Office document icon 01.01 Приложение 1 към заявление259 KB
Microsoft Office document icon 01.02 Приложение 2 към заявление107.5 KB
Microsoft Office document icon 01.03 Приложение 3 към заявление142 KB
Microsoft Office document icon 01.04 Приложение 4 към заявление164 KB
Microsoft Office document icon 01.05 Приложение 5 към заявление111 KB
Microsoft Office document icon 01.06 Приложение 6 към заявление635 KB
Microsoft Office document icon 01.07 Приложение 7 към заявление748 KB
Microsoft Office document icon 01.08 Приложение 8 към заявление215 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение238.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение182.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение235.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение297.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение241 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение230 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение149 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение213.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение220 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение213.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение266.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение206.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS180.5 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH195 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение234 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение245.5 KB