Вие сте тук

Ред за подаване на заявления и получаване на административни услуги

Заявяването  и получаването на административни услуги могат да бъдат извършени по различни канали, както следва:

  • във фронт офисите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" 
  • устно заявяване /когато няма установен образец на заявление за съответната административна услуга/ - съгласно образец протокол
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

 

 

 

 

 

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл образец протокол123.1 KB
PDF icon образец протокол307.25 KB