Вие сте тук

Важно съобщение за операторите на безпилотни летателни системи

С влизането в сила Регламент (ЕС) 2019/945 на Eвропейската комисия от 12 март 2019 година и регламент (ЕС) 2019/947 на европейската комисия от 24 май 2019 година се променят изискванията и правилата за експлатацията на безпилотните летателни системи (БЛС), както следва:

До въвеждане на електронен регистър операторите на БЛС следва да:

  • Попълнят декларация по образец ( форма-образец в Приложение 1 и съгласно помощна таблица за определяне на категория на операциите и клас на БЛС в Приложение 2);
  • Така попълнената декларация изпратят на адрес caa@caa.bg с цел получаване на разрешение за експлоатация;
  • Полученото разрешение от ГД ГВА следва да послужи пред Центъра за планиране използването на въздушното пространство, местни и държавни власти, ДАНС, НСО.

Полезни връзки:

ДПРВД https://www.bulatsa.com/uslugi/informatsiya-duvs

ЦПРВП amc@bulatsa.com, факс: +359 2 945 91 80;

Столична община https://usl.sofia.bg/ePortal/pages/service/service.xhtml