Разрешения полети

Направление “Разрешения полети” в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отговаря за:

  • процеса на издаване на експлоатационни разрешения за всички видове граждански полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България на национални и чуждестранни авиационни оператори;
  • процеса на издаване на експлоатационни разрешения и изключения за полети превозващи на борда забранени за транспорт по въздуха опасни товари;
  • контрола за спазването от страна на авиационните оператори на националните и международните правила, норми и процедури в областта на безопасния превоз на опасни товари по въздуха.

Националните правила и изисквания за изпълнението полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България на национални и чуждестранни авиационни оператори са публикувани в раздел GEN-1 от Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България (АИП):https://www.bulatsa.com/wp-content/themes/bulatsa-theme/AIP/GEN.htm  

 

КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА:

E-mail: [email protected]

Факс: +359 2 987 2722