Заявления

Заявление за съгласуване на ограничения във връзка с безопасността на въздухоплаването при застрояване (изграждане на обекти) за: ПУП / Виза за проектиране / инвестиционен проект.