Вие сте тук

Мисия

Основната задача на ГД ГВА като Национален надзорен орган (ННО) е осигуряването на подходяща среда за безопасно и сигурно предоставяне на аеронавигационно обслужване в Република България чрез прилагането на необходимите разпоредби за безопасност според международните стандарти на ИКАО, ЕС, Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и др. и упражняването на надзор на безопасността по отношение на съответствието с определени регулаторни стандарти. Българският ННО е поел отговорност за разработването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на стратегиите и процесите, чиято цел е да осигурят достигането на най-високо ниво в ключовите области на ефективност във всички авиационни дейности, извършвани под надзора на ННО, като същевременно се постига съответствие с националните и международни стандарти.

ННО предоставя публични услуги на всички участници в авиационната дейност и привежда в действие, съдейства и осигурява възможности за изпълнението на необходимите стандарти и подобряване на нивото на безопасността на полетите от страна на участниците.

ННО участва активно във форуми на международни организации и органи.