Вие сте тук

Визия

ННО на Република България осъществява своята дейност по последователен и ефикасен начин. В рамките на авиационната общност ГД ГВА се стреми да бъде надежден и отговорен Национален надзорен орган, който допринася за и гарантира авиационната безопасност и сигурност в региона.

ННО е организация в развитие, която се променя непрекъснато и подобрява своята дейност. Органът оптимизира вътрешните си процеси и подобрява качеството на услугите, като оползотворява всички налични ресурси и технологии.

Особено голямо внимание се отделя на кариерното развитие на специалистите на ННО. Всеки служител на ННО преминава съответното обучение за изпълнението на своите задължения.