Вие сте тук

Функции

Функциите на ННО са надзор на изискванията по SESI / SES II, приложими по отношение на надзора на УВД / АНО.

ННО е съставено от набор от надзорни функции, които ННО провежда. Функциите на ННО са групирани в три основни категории:

  • Управление;
  • Надзор;
  • Подпомагане.