Вие сте тук

Жалби и решения във връзка с прилагането на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси

Жалби, получени относно размера на летищните такси на летище София - прикачени документи

Прикачен файлРазмер
PDF icon Решение на главния директор на ГД ГВА, издадено на основание чл. 16д, чл. 122, ал. 2 и чл. 122р, ал. 1, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), във връзка с жалба на „България Ер“ АД с вх. № 51-00-152/09.11.2016 г. и жалба на „Уиз Еър Унгария“ Кфт с вх. № 51-00-159/14.11.2016 г., във връзка с Решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд3.24 MB
PDF icon Заповед във връзка със Съдебно решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд по адм. дело 3667/2018 г. по описа на ВАС и Решение № 281/11.01.2018 г. по адм.д.№7377/2017 г.на 30 с-в на АССГ 1.68 MB
PDF icon решение 45-00-39/21.03.18 - жалба от Wizz Air Hungary Kft344.82 KB
PDF icon РЕШЕНИЕ - Потвърждавам на основание чл. 122л, ал. 3 от ЗГВ в обжалваната му част Решение № 3-599/30.10.2017г. на изпълнителния директор на "Летище София" ЕАД, издадено на основание чл. 122к, ал. 1 от ЗГВ190.47 KB
PDF icon Жалба от Wizz Air, получена на 14.11.2017 г.2.43 MB
PDF icon Решение за допълнение на Решение 40-02-288 от 09.06.2017 г.1.02 MB
PDF icon 9.06.2017 - РЕШЕНИЕ - На основание чл. 16д, чл.122, ал.2 и чл. 122р, ал.1, ал. 2, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), във връзка с жалба2.36 MB
PDF icon 28.12.2016г- Решение1.18 MB
PDF icon Жалба от Wizz Air Hungary Kft , получена на 14.11.2016г в ГД ГВА1.71 MB
PDF icon Жалба от България Ер АД , получена на 9.11.2016г в ГД ГВА2.07 MB
PDF icon Решение по чл.122Р от ЗГВ 12.03.2016189.47 KB
PDF icon Временно решение 28.12.2015137.93 KB
PDF icon Жалба от България Ер АД , получена на 12.11.2015г в ГД ГВА против Решение № 544/29.10.2015г на изпълнителния директор на Летище София ЕАД за определяне размера на летищните такси на летище София за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г5.26 MB
PDF icon Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на летищните такси на летище София от "България Ер"3.05 MB
PDF icon Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на летищните такси на летище София от "АОС"2.08 MB
PDF icon Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании369.89 KB
PDF icon Решение: Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД.410.99 KB
PDF icon Жалба от WizzAir -14.11.20172.43 MB