Вие сте тук

Летателна годност

Нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите.

Информация, засягаща безопасността на полетите! На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България: ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите ТУК

На вниманието на всички собственици и оператори на въздухоплавателни средства, попадащи в категория ELA1 и използвани само за лични цели: Във връзка с изпълнение ТО на тези ВС, следва да се обърне внимание на т. М.А.302 (h) от Регламент (ЕС) № 1321/2014, която дава възможност за изготвяне на Програма за техническо обслужване по образец съгласно АМС М.А.302 (е) и изменение на интервала за ТО на основни компоненти и агрегати на ВС. Също така собственикът на ВС може да предостави в ГД ГВА декларация, която изрично посочва, че за ВС е разработена програма за ТО и тя стриктно се изпълнява. В този случай програмата за ТО не подлежи на одобрение от ГД ГВА. Примерна декларация можете да видите в прикачените файлове по-долу.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 23.05.2016 г. е задължително използването на издание 05.05.2016 г. на Заявленията свързани с регистрация и летателна годност на въздухоплавателните средства, които са публикувани в категория Форми и заявления.