Вие сте тук

Политика на защита на личните данни в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

За повече информация относно политиката на защита личните данни в  ГД „ГВА“ , сигнали, предложения и други въпроси,  можете да се свържете с нас чрез:

Длъжностно лице по защита на личните данни в  ГД „ГВА“  на електронен адрес, както следва:

dpo@caa.bg