Вие сте тук

Информация за COVID-19

Ситуацията в гражданското въздухоплаване във връзка с разпространението на COVID-19 е динамична и се променя непрекъснато.

За да ви предостави навременна и точна информация, ГД ГВА създаде страницата „COVID-19“, която редовно се обновява и на която може да откриете полезни и актуални новини.

Лицата, които пристигат с начална точка на отпътуване от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия се допускат на територията на Република България съгласно условията, ограниченията и изключенията, предвидени в Заповед № РД-01-725 от 23.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.