Вие сте тук

Заповеди, Бюлетини и Информация от ГД „ГВА”

ВАЖНО!!!    

Заповед № 45-01-603/29.12.2020 г. до летищните оператори относно PCR и антиген тестове допълнена във връзка със Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България

Заповед № 45-01-600/23.12.2020 г. до летищните оператори относно PCR и антиген тестове

Заповед № 45-01-281/01.07.2020 г. за издаване на бюлетин по безопасност 06/2020 относно Експлоатационни насоки за управлението на пътниците, летищния персонал и персонал от наземни оператори, ангажиран с обслужването във връзка  с COVID-19, съгласно Здравен протокол в гражданската авиация на EASA и ECDC 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_v2.pdf

 

Заповед № 45-01-280/01.07.2020 г. за издаване на бюлетин по безопасност 05/2020, свързан с мерки за изпълнение от въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз на Общността, както и тези от трети страни с издадено одобрение от EASA, извършващи превоз на пътници, товари и поща от и до летища на територията на Република България, във връзка с Директиви по безопасност

SD№2020-03 - https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_sd_2020_03.pdf  и

SD№2020-04 - https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_sd_2020_04.pdf, издадени на 25 юни 2020 г. от Европейската агенция за авиационна безопасност.

Ръководство за връщане в експлоатация на въздухоплавателни средства след съхранение

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/guidelines_for_de-storage_aircraft_scenario_covid19.pdf 

Ръководен материал за провеждане на дистанционно обучение

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_guidelines_-_virtual_classroom_instruction_and_distance_learning_is.pdf

ВСИЧКИ ЗАПОВЕДИ, БЮЛЕТИНИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГД „ГВА“

 

Друга полезна информация, свързана с превенцията срещу разпространението на COVID-19 и постепенното възстановяване на пътуванията:

EASA https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/passenger-health-safety-updated-measures-summer-2020

ICAO  https://www.icao.int/Pages/default.aspx

EК  https://reopen.europa.eu/en/map/FIN )

WHO Questions and Answers

МВнР https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Stay healthy while travelling – advice for public

CDC Interim recommendations for aircrew

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/guidelines_for_de-storage_aircraft_scenario_covid19.pdf - Ръководство за връщане в експлоатация на въздухоплавателни средства след съхранение

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_guidelines_-_virtual_classroom_instruction_and_distance_learning_is.pdf - Ръководен материал за провеждане на дистанционно обучение

Subscribe to Заповеди, Бюлетини и Информация от ГД „ГВА”