Вие сте тук

Заповеди, Бюлетини и Информация от ГД „ГВА”

ВАЖНО!!!    

Мерки по авиационна сигурност във връзка с COVID-19 – Продължаване на срокове на одобрения и на срокове за изпълнение.

*****

Мерки, свързани с авиационната безопасност – ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Предвид възможностите, предоставени от Член 71 „Разпоредби за гъвкавост“ от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година, ГД ГВА изпрати нотификация към EASA за освобождавания от изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане, за следните авиационни субекти:

1. Авиационни оператори – обучения и проверки извършвани на притежатели на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, инструктори, проверяващи и на членове на кабинен екипаж, изтичащи в периода 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г. Срокът на валидност на изброените обучения и проверки, които изтичат в периода на извънредното положение, може да бъде удължен при стриктно спазване на условията в приложените изключения. (EASA Ref. 711/20/0362, EASA Ref. 711/20/0360, BG-Ex-2020-02-ACW/CAT, BG-Ex-2020-03-OPS)

Писмо 45 -09-285/16.04.2020 – процедури и насоки за предоставяне на възможност за използване на изключения.

2. Проверки за квалификация за клас и тип ВС, теоретични изпити за придобиване на правоспособност на пилот на ВС, инструктори и проверяващи ангажирани в общата авиация и в организации за обучение, изтичащи в периода 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г. Срокът на валидност на изброените изисквания, които изтичат в периода на извънредното положение, може да бъде удължен при стриктно спазване на условията в приложеното изключение. (EASA Ref. 711/20/0359, BG-Ex-2020-05-ACW/GA)

Писмо 45-09-305/27.04.2020 – процедури и насоки за предоставяне на възможност за използване на изключения.

3.Срокът на валидност на издадени свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателно средство, изтичащи в периода до 31.07.2020 г., се удължава с 4 месеца, при стриктно спазване на условията в приложеното изключение. (EASA Ref. 711/20/0357, BG-Ex-2020-01-CAW)

4. Срокът на валидност на издадени свидетелства за медицинска годност на пилоти и членове на кабинен екипаж, изтичащи в периода 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г., може да бъде удължен при стриктно спазване на условията в приложеното изключение. (EASA Ref. 711/20/0374, BG-Ex-2020-06-MED/FCL)

5. Срокът на валидност на удостоверения за преглед на летателна годност на въздухоплавателни средства в контролирана среда, изтичащи в периода до 31.07.2020 г., се удължава със 6 месеца, при стриктно спазване на условията в приложеното изключение. (EASA Ref. 711/20/0409, BG-Ex-2020-02-CAW)

6. Одобрени организации за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване с реф. № BG.147.0002 и № BG.147.0006 да провеждат теоретично дистанционно синхронизирано обучение за типове въздухоплавателни средства. Теоретичното обучение не включва провеждане на изпити. (EASA Ref. 711/20/0607, BG-Ex-2020-03-CAW).

 

EASA SIB No.:2020-02R4

EASA Guidelines-COVID-19 Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS-CoV-2 pandemic

Регламент за изменение на Регламента за слотовете

Насоки за улесняване на въздушните превози на товари

Информационен Бюлетин - Заповед № 45-01-156 / 17.03.2020 г. за издаване на бюлетин по безопасност 03/2020, свързан с мерки за изпълнение от всички оператори лицензирани от ГД ГВА. Директива на 2020-01 на EASA

Тълкувателни насоки относно регламентите за правата на пътниците в ЕС в контекста на развиващата се ситуация с COVID-19

Съобщение на ГД ГВА във връзка със Заповед № 45-01-151/15.03.2020 г.

Актуална информация относно предприетите превантивни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в отделните държави може да бъде намерена и на сайта на Министерство на външните работи (МВнР

ГД ГВА публикува Информационен бюлетин № 45-50-1 / 30.01.2020 г. за коронавирус. 

Актуална информация касаеща превенцията за разпространение на COVID-19 може да бъде намерена на:

CAPSCA

EASA

ICAO

WHO Questions and Answers

Myth busters

Stay healthy while travelling – advice for public

CDC Interim recommendations for aircrew