EASA актуализира директивите за безопасност за почистване и дезинфекция на самолети при пандемията от COVID-19